Revision [100]

Last edited on 2011-10-13 13:53:47 by AdminUser
Additions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[IndeksPomocy spisu działów pomocy ]]====
Deletions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryHelp spisu działów pomocy ]]====


Revision [82]

Edited on 2011-10-13 13:11:50 by AdminUser
Additions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryHelp spisu działów pomocy ]]====
Deletions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryWiki spisu działów pomocy ]]====


Revision [78]

Edited on 2011-10-13 13:01:30 by Pomoc
Additions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryWiki spisu działów pomocy ]]====
Deletions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryWiki spisu kategorii pomocy ]]====


Revision [74]

Edited on 2011-10-13 13:00:11 by Pomoc
Additions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryWiki spisu kategorii pomocy ]]====
Deletions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryCategory spisu kategorii pomocy ]]====


Revision [71]

Edited on 2011-10-13 12:45:33 by Pomoc
Additions:
{{nocomments}}


Revision [70]

Edited on 2011-10-13 12:44:49 by Pomoc
Additions:
======Witamy w naszej pomocy======
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do [[CategoryCategory spisu kategorii pomocy ]]====
Deletions:
======Witamy w pomocy======
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do
[[spisu kategorii pomocy CategoryCategory]]====


Revision [69]

Edited on 2011-10-13 12:43:28 by Pomoc
Additions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do
[[spisu kategorii pomocy CategoryCategory]]====
Deletions:
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do spisu kategorii pomocy {{CategoryCategory}}====


Revision [68]

Edited on 2011-10-13 12:40:38 by Pomoc
Additions:
======Witamy w pomocy======
====Skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do spisu kategorii pomocy {{CategoryCategory}}====
Deletions:
Pomoc MyViMu, skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do spisu kategorii pomocy {{CategoryCategory}}


Revision [67]

Edited on 2011-10-13 12:39:40 by Pomoc
Additions:
Pomoc MyViMu, skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do spisu kategorii pomocy {{CategoryCategory}}
Deletions:
Pomoc MyViMu, skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do spisu stron


Revision [66]

Edited on 2011-10-13 12:36:41 by Pomoc
Additions:
Pomoc MyViMu, skorzystaj z wyszukiwarki lub przejdź do spisu stron
Deletions:
{{checkversion}}
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Witaj na swojej własnej stronie WikkaWiki"}}
Dziękujemy, że zdecydowałeś się zainstalować system Wikka. Używasz wersji ##{{wikkaversion}}##. Zapraszamy do przeczytania [[WikkaReleaseNotes listy zmian w tej wersji]].
>>====Rozpoczynanie pracy z ""WikkaWiki""====
Aby rozpocząć edycję, kliknij podwójnie na treści strony lub kliknij na **Edytuj stronę** w stopce. Jeśli nie znasz zasad formatowania artykułów w ""WikkaWiki"", przeczytaj stronę [[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]] i poćwicz na [[SandBox stronie testowej]].
====Użyteczne strony====
~-[[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]]
~-[[WikkaDocumentation Dokumentacja]]
~-[[RecentChanges Strony zmodyfikowane niedawno]]
~-[[SysInfo Informacja o systemie]]
Więcej użytecznych stron znajdziesz w [[CategoryWiki kategorii Wiki]] lub w [[PageIndex indeksie stron]].
====Potrzebujesz dalszej pomocy?====
Znajdziesz ją na [[http://wikkawiki.org stronie WikkaWiki]]!


Revision [65]

Edited on 2011-10-13 12:35:01 by Pomoc
Deletions:
>>==Bądź na czasie!==
Aby otrzymywać bieżące informacje od deweloperów systemu Wikka, zapisz się do którejś z naszych [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists list mailingowych]], zasubskrybuj nasz [[http://blog.wikkawiki.org blog]] lub też wejdź na nasz [[http://wikkawiki.org/TheLounge kanał IRC]].


Revision [64]

Edited on 2011-10-13 12:32:22 by AdminUser
Additions:
{{TextSearch}}
{{checkversion}}
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Witaj na swojej własnej stronie WikkaWiki"}}
Dziękujemy, że zdecydowałeś się zainstalować system Wikka. Używasz wersji ##{{wikkaversion}}##. Zapraszamy do przeczytania [[WikkaReleaseNotes listy zmian w tej wersji]].
>>==Bądź na czasie!==
Aby otrzymywać bieżące informacje od deweloperów systemu Wikka, zapisz się do którejś z naszych [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists list mailingowych]], zasubskrybuj nasz [[http://blog.wikkawiki.org blog]] lub też wejdź na nasz [[http://wikkawiki.org/TheLounge kanał IRC]].
>>====Rozpoczynanie pracy z ""WikkaWiki""====
Aby rozpocząć edycję, kliknij podwójnie na treści strony lub kliknij na **Edytuj stronę** w stopce. Jeśli nie znasz zasad formatowania artykułów w ""WikkaWiki"", przeczytaj stronę [[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]] i poćwicz na [[SandBox stronie testowej]].
====Użyteczne strony====
~-[[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]]
~-[[WikkaDocumentation Dokumentacja]]
~-[[RecentChanges Strony zmodyfikowane niedawno]]
~-[[SysInfo Informacja o systemie]]
Więcej użytecznych stron znajdziesz w [[CategoryWiki kategorii Wiki]] lub w [[PageIndex indeksie stron]].
====Potrzebujesz dalszej pomocy?====
Znajdziesz ją na [[http://wikkawiki.org stronie WikkaWiki]]!
Deletions:
{{checkversion}}
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Witaj na swojej własnej stronie WikkaWiki"}}

Dziękujemy, że zdecydowałeś się zainstalować system Wikka. Używasz wersji ##{{wikkaversion}}##. Zapraszamy do przeczytania [[WikkaReleaseNotes listy zmian w tej wersji]].

>>==Bądź na czasie!==

Aby otrzymywać bieżące informacje od deweloperów systemu Wikka, zapisz się do którejś z naszych [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists list mailingowych]], zasubskrybuj nasz [[http://blog.wikkawiki.org blog]] lub też wejdź na nasz [[http://wikkawiki.org/TheLounge kanał IRC]].
>>====Rozpoczynanie pracy z ""WikkaWiki""====

Aby rozpocząć edycję, kliknij podwójnie na treści strony lub kliknij na **Edytuj stronę** w stopce. Jeśli nie znasz zasad formatowania artykułów w ""WikkaWiki"", przeczytaj stronę [[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]] i poćwicz na [[SandBox stronie testowej]].

====Użyteczne strony====

~-[[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]]
~-[[WikkaDocumentation Dokumentacja]]
~-[[RecentChanges Strony zmodyfikowane niedawno]]
~-[[SysInfo Informacja o systemie]]

Więcej użytecznych stron znajdziesz w [[CategoryWiki kategorii Wiki]] lub w [[PageIndex indeksie stron]].

====Potrzebujesz dalszej pomocy?====

Znajdziesz ją na [[http://wikkawiki.org stronie WikkaWiki]]!


Revision [31]

Edited on 2011-08-31 16:22:37 by WikkaInstaller
Additions:
{{checkversion}}
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Witaj na swojej własnej stronie WikkaWiki"}}

Dziękujemy, że zdecydowałeś się zainstalować system Wikka. Używasz wersji ##{{wikkaversion}}##. Zapraszamy do przeczytania [[WikkaReleaseNotes listy zmian w tej wersji]].

>>==Bądź na czasie!==

Aby otrzymywać bieżące informacje od deweloperów systemu Wikka, zapisz się do którejś z naszych [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists list mailingowych]], zasubskrybuj nasz [[http://blog.wikkawiki.org blog]] lub też wejdź na nasz [[http://wikkawiki.org/TheLounge kanał IRC]].
>>====Rozpoczynanie pracy z ""WikkaWiki""====

Aby rozpocząć edycję, kliknij podwójnie na treści strony lub kliknij na **Edytuj stronę** w stopce. Jeśli nie znasz zasad formatowania artykułów w ""WikkaWiki"", przeczytaj stronę [[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]] i poćwicz na [[SandBox stronie testowej]].

====Użyteczne strony====

~-[[FormattingRules Zasady formatowania artykułów]]
~-[[WikkaDocumentation Dokumentacja]]
~-[[RecentChanges Strony zmodyfikowane niedawno]]
~-[[SysInfo Informacja o systemie]]

Więcej użytecznych stron znajdziesz w [[CategoryWiki kategorii Wiki]] lub w [[PageIndex indeksie stron]].

====Potrzebujesz dalszej pomocy?====

Znajdziesz ją na [[http://wikkawiki.org stronie WikkaWiki]]!
Deletions:
{{image url="images/wikka_logo.jpg" alt="wikka logo" title="Welcome to your Wikka site"}}
{{checkversion}}
Thanks for installing Wikka! This wiki runs on version ##{{wikkaversion}}##, patch level ##{{wikkapatchlevel}}##. You may want to read the [[WikkaReleaseNotes release notes]] to learn what's new in this release.
>>==Keep up-to-date==
To receive the latest news from the Wikka Development Team, you can sign up to one of our [[http://wikkawiki.org/WikkaMailingLists lists]], subscribe to our [[http://blog.wikkawiki.org Blog]] or join us for a chat on [[http://wikkawiki.org/TheLounge IRC]].
>>====Getting started====
Double-click on this page or click on the **Edit** link in the page footer to get started. If you are not sure how a wiki works, you can check out the [[FormattingRules Wikka formatting guide]] and play in the SandBox.
>>==Need more help?==
Don't forget to visit the [[http://wikkawiki.org WikkaWiki website]]!>>====Some useful pages====
~-[[FormattingRules Wikka formatting guide]]
~-[[WikkaDocumentation Documentation]]
~-[[RecentChanges Recently modified pages]]
~-[[SysInfo System Information]]
You will find more useful pages in the [[CategoryWiki Wiki category]] or in the PageIndex.


Revision [1]

The oldest known version of this page was created on 2011-03-31 21:30:54 by WikkaInstaller

© Copyright 2019 MyViMu.com